Postiljonen AB
  Beställ auktionskatalogen idag!
  Den rikt illustrerade 4-färgskatalogen är på engelska och sänds ut cirka 4 veckor före auktionsdatum. En prenumeration inkluderar minst tre utgåvor samt resultatlistor.
  Order
Prenumeration inom Europa, SEK 200 eller Euro 20.
Prenumeration utanför Europa, SEK 300 eller Euro 30.

Enklast insättes beloppet på:
Postgiro: Sverige 637011 - 8, Danmark 5 22 37 33
   
  Kundinformation
Namn   Företag
Gatuadress   E-post
Postnr/Ort   Telefon
Fax
Ny kund Tidigare kund
Nya kunder kommer erhålla ett kundnummer tillsammans med katalogen.
Jag har frimärken till försäljning, var vänlig och kontakta mig.

Om Ni vill kan Ni fylla i Ert kredit/bankkortsnummer för enkel betalning av prenumerationen. (frivilligt)
Kortnummer   Kortets utgångsdatum